Forvaltningshonorar

Individuelle investeringsaftaler

For at opnå en tilstrækkelig spredning af midlerne og dermed en minimering af risiciene, kræves en individuel investeringsaftale med et forvaltningsbeløb på minimum 5 mio. kr. pr. kundeenhed (familie, virksomhed, pension m.v.). 


Forvaltningshonoraret for en sådan aftale er momspligtig og forhandles på individuel basis.

 

For mindre beløb anbefales det at placere midlerne i et eller flere af vores investeringsselskaber, hvor minimumskøbet er 0,75 mio. kr. 


Investeringsselskaberne er forvaltet af Strategic Wealth Management A/S.

Kontakt os for at høre mere: 9626 3000

Eller lad os kontakte dig

Din information er blevet sendt, og vi kontakter dig snarest.

Fejlbesked

Fejlbesked

Din information er blevet sendt, og vi kontakter dig snarest.