Error parsing XSLT file: \xslt\Gallery.xslt

Beskatning

Investeringsselskaber beskattes efter lagerprincippet 

I den skattemæssige opgørelse skal investeringsselskaber, forvaltet af Strategic Wealth Management A/S, behandles som et investeringsselskab.

Dette betyder for aktionærerne, at gevinster og tab i investeringsselskabet skal beskattes efter lagerprincippet.

Dette princip indebærer, at aktionærerne beskattes af forskellen mellem aktiernes kursværdi ved begyndelsen af kalenderåret (primoværdi) og kursværdien ved afslutningen af kalenderåret (ultimoværdi). 

Sådan bliver der beskattet

  • Såfremt aktierne anskaffes i løbet af året, er det forskellen mellem anskaffelsesværdien og ultimoværdien, der beskattes.
  • Såfremt aktierne sælges i løbet af året, er det forskellen mellem primoværdien og salgsværdien, der beskattes.
  • Købes og sælges aktierne i samme regnskabsår, er det forskellen mellem købs- og salgsværdi, der beskattes.


Gevinst og tab er for private investorer kapitalindkomst, og for virksomheder almindelig virksomhedsindkomst. 

Kontakt os for at høre mere: 9626 3000

Eller lad os kontakte dig

Din information er blevet sendt, og vi kontakter dig snarest.

Fejlbesked

Fejlbesked

Din information er blevet sendt, og vi kontakter dig snarest.