Error parsing XSLT file: \xslt\Gallery.xslt

Redegørelse fra Finanstilsynet

 

Redegørelsen fra Finanstilsynet kan læses her

 

Fondsmæglerselskabet Strategic Wealth Management A/S (heriefter nævnt som SWM) fik den 20. juni 2024 et påbud fra Finanstilsynet om at opfylde tilsynets krav til kapitalgrundlag.

 

SWM fik i 2023 nye ejere. Ny majoritetsaktionær er det børsnoterede investeringsselskab Strategic Investments A/S, der pr. 31. december 2023 havde en egenkapital på 487 mio. kr.

 

For at understøtte og videreudvikle SWM har selskabet og dets nye ejere i en periode planlagt en forøgelse af selskabets kapitalgrundlag. Planen var at gennemføre kapitalforhøjelsen mod slutningen af 1. halvår 2024.

 

Den 28. maj 2024 konstaterede SWM imidlertid, at selskabet, trods en betydelig positiv egenkapital, mod forventning ikke længere opfyldte kravet til kapitalgrundlag.

 

I overensstemmelse med gældende regler orienterede SWM straks Finanstilsynet herom og iværksatte i umiddelbar forlængelse heraf en kapitalrejsning.

 

Kapitalforhøjelsen var d. 20. juni 2024 fuldt indbetalt, anmeldt og registreret hos alle relevante myndigheder.

 

Det bemærkes, at SWM ikke er kontoførende og alene forvalter midler via fuldmagt til kunders konti og depoter i kundens eget pengeinstitut. SWM’s kapitalforhold og solvens er således i enhver henseende uden konsekvens for sikkerheden af kundernes midler. 

 

Dette gælder også for midler investeret i vore investeringsselskaber Strategic Europæiske Aktier, Strategic Danske Aktier Select, Strategic Globale Vækstaktier, Strategic HY Obligationer samt investeringsforeningen IA Invest Strategic Danske Aktier.

 

Såfremt der er yderlige spørgsmål til dette, er du velkommen til at kontakte os.