Error parsing XSLT file: \xslt\Gallery.xslt

Finansielle instrumenter

Aktier, obligationer, futures, selskaber og foreninger

Hos Strategic Wealth Management A/S benytter vi os af forskellige finansielle instrumenter.

 

    • Aktier 
    • Obligationer
    • Aktiefutures

    • Optioner

    • ETF'ere
    • Investeringsselskaber 

    • Investeringsforeninger

 

EU’s direktiv om markeder for finansielle instrumenter, også kaldet MiFID, har til hensigt at skabe investorbeskyttelse i EU i handlen med værdipapirer.

 

Dette medfører blandt andet, at du som kunde skal have en grundlæggende viden om de forskellige investeringsprodukter, samt hvilke risici der er forbundet med dem.

 

Ved valg i info boksen kan du få en generel beskrivelse af det valgte finansielle instruments funktion, afkast metoder, samt de særlige risici, der er forbundet med det enkelte instrument.