Strategic Globale Vækstaktier A/S

Investering i aktier i vækstlande

Strategic Globale Vækstaktier A/S investerer i aktier i vækstlande herunder fortrinsvis Brasilien, Indien og Kina. 

 

Disse lande er kendetegnet ved høj vækst og lav gæld. Væksten i landene har resulteret i en stor og fortsat stigende middelklasse med en stor købekraft. Således har virksomhederne i stigende grad mulighed for at afsætte produkterne på hjemmemarkederne med en større indtjening til følge.

 

Den lave gæld giver endvidere landene råderum, hvis der atter bliver behov for at stimulere økonomisk vækst, som det var tilfældet under finanskrisen.  

 

Investeringsstrategi

Investeringerne i Strategic Globale Vækstaktier A/S styres ud fra vores investeringsstrategi.

 

Som udgangspunkt vil porteføljen være 100% investeret i aktier i vækstlandene med stor spredning på forskellige brancher.

 

Der vil primært investeres indenfor de af os definerede megatrends;

  • Klima
  • Sundhed
  • Teknologi/IT
  • Stabilt forbrug

I perioder reduceres aktieandelen og placeres midlertidig i traditionelle obligationer eller kontanter, såfremt der er forventninger om stor usikkerhed i nærmeste fremtid.

 

Fokus er på at levere stabile afkast i forhold til aktiemarkedet i vækstlandene.

 

 

 

 

 

Download materiale

Informationsdokumenter, vedtægter, corporate governance, samt vedlagspolitikker findes her

Faktaark, tegningsblanketter samt Dokument med central information findes her

 

Se afkast for Strategic Globale Vækstaktier A/S

Læs mere om Megatrends