Strategic Europæiske Aktier A/S

   

Akkumuleret kursudvikling siden opstart

 

(GRAF)

   
   
   

 

Resultat

Her kan selskabets afkast til dato, samt det gennemsnitlige årlige afkast følges.

 

Gns årlig afkast p.a. er baseret på faktiske samt modelbaseret afkast.

NAV = indre værdi

 

(TABEL)

 

Historisk afkast

Nedenstående viser afkastet pr. år siden selskabets opstart.

 

Periode Afkast
4. kvt. 2009 10,39%
2010 10,84%
2011   3,79%
2012   1,33%
2013 16,02%
2014   4,51%
2015 27,19%
2016   1,01% 
2017  8,08%
 2018  -14,07% 
 2019  -1,40% 
2020 -4,80%
2021 11,34%
2022 -22,39%
2023 10,39%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   

 

Investering i finansmarkeder indebærer risiko for tab. Historiske afkast  garanterer ikke for fremtidige afkast. Værdien af investeringerne og deres afkast vil svinge i takt med udviklingen på de globale finansielle markeder og internationale valutakurser.

Læs mere om Strategic Europæiske Aktier A/S

Kontakt os for at høre mere: 9626 3000

Eller lad os kontakte dig

Din information er blevet sendt, og vi kontakter dig snarest.

Fejlbesked

Fejlbesked

Din information er blevet sendt, og vi kontakter dig snarest.