Error parsing XSLT file: \xslt\Gallery.xslt

Begrænsninger for pensionskonti

 

Investeringsselskaber

De investeringsselskaber, som forvaltes af Strategic Wealth Management A/S, kan alle placeres i rate- og kapitalpensioner. 

Værdien af hvert investeringsselskab må dog på investeringstidpunktet højest udgøre 20% af den samlede pensionsformue i samme pensionsinstitut jf. Puljebekendtgørelsen §23 stk. 1. nr. 4 samt §25.

 

Investeringsforeninger

For investeringsforeningen IA Invest Strategic Danske Aktier er der ingen begrænsninger i forhold til placering af pensionsmidler.

Kontakt os for at høre mere: 9626 3000

Eller lad os kontakte dig

Din information er blevet sendt, og vi kontakter dig snarest.

Fejlbesked

Fejlbesked

Din information er blevet sendt, og vi kontakter dig snarest.