Error parsing XSLT file: \xslt\Gallery.xslt

Køb og salg


Ønsker om køb af aktier vil i videst muligt omfang blive matchet med øvrige aktionærers ønsker om salg af aktier. Såfremt det ikke er muligt at matche ønsker om køb, vil der månedsvist eller ekstraordinært blive afholdt emissioner i investeringsselskaberne, hvor nye aktier udstedes.

 

Ved emission skal investeringsselskaberne modtage købsordren senest én bankdag før emissionsdagen.

 

Ligeledes vil ønsker om salg af aktier i videst muligt omfang blive matchet med øvrige aktionærers ønsker om køb af aktier. Såfremt det ikke er muligt at matche ønsker om salg, har investeringssselskaberne en klausul i vedtægterne, som gør det muligt for selskabet at tilbagekøbe op til 90 % af selskabets aktier til en kurs, der modsvarer selskabets indre værdi på tilbagekøbsdagen med et fradrag til dækning af omkostningerne ved salget (se fradragene i tabellen nederst).

 

Ved tilbagekøb skal investeringsselskaberne adviseres skriftligt med én dags varsel, hvorefter provenuet for salget vil tilgå kundens konto 2 bankdage efter salgsdagen.

 

Indre værdi på investeringsselskaberne fremgår dagligt på selskabernes resultat sider, og værdiansættes ved egenkapitalen i forhold til antal aktier, som er baseret på selskabets beholdning af værdipapirer og valutapositioner, opgjort på baggrund af de aktuelle børskurser og Nationalbankens daglige officielle valutakurser.


Tillæg/Fradrag
 
  Investeringsselskaber Tillæg Fradrag
  Strategi Europæiske Aktier A/S 0,15% 0,15%
  Strategic Danske Aktier Select A/S  0,25% 0,25%
  Strategic Vækstaktier A/S 0,25% 0,25%
  Strategic HY Obligationer A/S 0,25% 0,25%
   

 

I tilfælde af ekstraordinære situationer, hvor spreads og andre omkostninger i forbindelse med handel ændres væsentligt, kan indløsningsfradraget afvige fra ovennævnte.

Kontakt os for at høre mere: 9626 3000

Eller lad os kontakte dig

Din information er blevet sendt, og vi kontakter dig snarest.

Fejlbesked

Fejlbesked

Din information er blevet sendt, og vi kontakter dig snarest.