Strategic Europæiske Aktier A/S

Investering i stabile europæiske aktier

Strategic Europæiske Aktier A/S investerer i stabile europæiske aktier, herunder fortrinsvis tyske aktier.

Eksponeringen kan ske via enkeltaktier, futures, optioner og ETF’er på aktieindeks.

Du kan læse om de finansielle instrumenter her.

Tyskland er et af de bedst økonomisk stillede lande i Europa, og de tyske virksomheder har efter sammenlægningen af Øst- og Vesttyskland oparbejdet en meget stærk konkurrenceevne. De tyske virksomheder er desuden meget eksportorienterede og således gearet til at få det optimale ud af fremtidige økonomiske opsving.

 

Strategic Europæiske Aktier A/S investerer herudover i danske og udenlandske stats-, realkredit- og virksomhedsobligationer.

 

Investeringsstrategi

Investeringerne i Strategic Europæiske Aktier A/S styres ud fra vores investeringsstrategi.

 

IR-strategien består af to elementer

  • Klassisk fundamental investeringsanalyse
  • Momentum

Summen af de to elementer bestemmer aktieandelen i Strategic Europæiske Aktier A/S, som kan svinge fra 0 – 100%.

 

Udgangspunktet for strategien er kapitalbevarelse, idet gode langsigtede afkast bedst opnås ved minimum tab af hovedstolen i nedgangsperioder.

 

 

 

 

 

 

Download materiale

Informationsdokumenter, vedtægter, corporate governance, samt vedlagspolitikker findes her

Faktaark, tegningsblanketter samt Dokument med central information findes her

 

Se afkast for Strategic Europæiske Aktier A/S

Læs mere om
vores strategi