Bæredygtighed og samfundsansvar

Ny regulering indenfor bæredygtig finansiering pr. 10. marts 2021.

 

Det er en væsentlig politisk prioritet for EU-kommissionen at opnå klimamålene i Paris-aftalen. Resultatet er flere politiske aftaler om ny regulering på området for bæredygtig finansiering med fokus på at harmonisere, hvad der kan karakteriseres som bæredygtigt, og hvordan dette skal offentliggøres.

 

Formålet med forordningen er at harmonisere offentliggørelser om bæredygtighed i Unionen og at imødekomme såkaldt greenwashing, hvor et finansielt produkt markedsføres som bæredygtigt uden reelt at være det.

 

Politikken er udarbejdet på baggrund af rammerne for EU’s disclosure forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser (EU 2019/2088) samt den efterfølgende taksonomiforordning (EU 2020/852).

 

 

Download Politik for bæredygtighed og samfundsansvar

Kontakt os for at høre mere: 9626 3000

Eller lad os kontakte dig

Din information er blevet sendt, og vi kontakter dig snarest.

Fejlbesked

Fejlbesked

Din information er blevet sendt, og vi kontakter dig snarest.