Error parsing XSLT file: \xslt\Gallery.xslt

Optioner

 

Hvad er en option?

En option er et værdipapir, der giver en investor retten, men ikke forpligtelsen, til at købe eller sælge et aktiv til en forudbestemt pris (strikeprisen) før eller på et givent tidspunkt.

 

Optioner er en undergruppe af aktiv-klassen derivater, som er aktiver, hvis værdi afhænger af et underliggende aktiv.

 

Det underliggende aktiv er ikke begrænset til værdipapirer, men kan være alt, der kan handles, f.eks. valuta, et aktieindeks (dvs. en gennemsnitskurs for et antal aktier), ædelmetaller, råvarer eller færdigvarer.

 

Der skelnes ofte mellem put- og call-optioner, hvor

  • En put-option giver køberen retten til at sælge et aktiv, og sælgeren en forpligtelse til at købe.
  • En call-option giver køberen af optionen retten til at købe et aktiv, og tilsvarende sælgeren en forpligtelse til at sælge.

Begge er kun gældende, hvis køberen ønsker at udnytte optionen.

 

Der skelnes også mellem europæiske og amerikanske optioner, hvor forskellen ligger i, hvornår man må udøve sin option:

  • Europæiske optioner må kun udøves på udløbstidspunktet
  • Amerikanske optioner må udøves på alle tidspunkter mellem indgåelse af aftalen og udløb

Afkast

Afkastet på en option afhænger af, hvilken part man er i aftalen. Følgende forklaring tager vi udgangspunkt i køberen.

 

Afkastet på en option ligger i, hvordan kursen på det underliggende aktiv, som for eksempel en aktie, udvikler sig i forhold til strikeprisen.

 

Hvis man ejer en call-option, altså retten til at købe et aktiv til strikeprisen, kan man tjene et afkast, når aktieprisen er højere end strikeprisen. Udøver man optionen og køber aktivet billigt, kan man sælge det videre på markedet med en gevinst.

 

Det samme gælder for put-optioner, bare omvendt.

 

Udsteder af optioner

Såfremt man er udsteder, vil der oftest være en optionspræmie, som køberen betaler sælgeren for at indgå aftalen.

 

Dernæst kommer så, hvordan det underliggende aktiv bevæger sig, relativt til strikeprisen (den forudbestemte pris).

 

Den eneste forskel til at være udsteder er, at man i ovenstående eksempel håber på, at prisen på det underliggende aktiv er lavere end strikeprisen, så man ved at beholde aktivet har tjent optionspræmien.

 

Prissætning

Prisen på en option afhænger af det underliggende aktivs nuværende værdi, strikeprisen, beholdningsomkostningerne, perioden aftalen løber i, og et estimat på fremtidig usikkerhed.

 

Udregning af prisen på optioner er indviklet, men basismodellen, som prissætningsmodeller baseres på, er Black-Scholesmodellen, som blev tildelt Nobelprisen i økonomi 1997.

 

Risiko

Generelt er der ikke markedsrisiko eller virksomhedsspecifik risiko ved optioner, da man kan immunisere sig selv over for alle bevægelser i det underliggende aktiv med den rigtige optionstype.

 

Derfor er den eneste reelle risiko ved optionsinvestering asymmetrisk information. Såfremt den ene part i aftalen har mere information om det underliggende aktiv end den anden, er han stærkere stillet, og kan derfor udnytte den asymmetriske information til at opnå en fordel i aftaleforhandlingen.